Soğuk oda kullanma kılavuzu

Soğuk oda kullanma kılavuzu

 

1. KURULUM

1.1 Panel Kurulumu

Paneller eksantrik kanca kilit mekanizmalı sisteme sahip olup, zemin panelleri kendi

aralarında, duvar panelleri kendi aralarında ve tavan panelleri kendi aralarında

birbirine kilitlenebilmektedir. İç ve dış köşe-kenar birleşim noktalarında iç-dış

aksesuar kullanılmaktadır. Soğuk oda montajı aşağıdaki adımlar izlenerek yapılabilir.

Kurulumu yapılacak olan Soğuk Odanın zemin panelleri kendi aralarında

kilitlenerek birleştirilir. Ardından duvar panellerinin oturacağı “U” aksesuarlar

zemin paneli etrafına dönülerek odanın kurulacağı zemine sabitlenir.

Sabitlenen aksesuarlar içerisine duvar panelleri sırayla birbirine kilitlenerek

yerleştirilir. Duvar panelleri köşe birleşim noktaları, iç aksesuar kullanılarak

birbirine sabitlenir.

Tavan panelleri, kurulan duvar panellerinin üzerine birbirine kilitlenerek

yerleştirilir. Panel odanın iç kenar kısımları iç aksesuar kullanılarak sızdırmazlık

sağlanır.

Soğuk oda panellerinin kurulumu sonrasında iç ve dış aksesuarlar tamamlanır ve

sızdırmazlığı sağlayabilmek için aksesuar birleşim noktalarına silikon çekilip,

kanca kilitleme deliklerine tapaları takılarak montaj tamamlanır.

1.2 Soğutma Cihazı Kurulumu

Soğuk oda soğutma cihazları genelde Monoblok ve split cihaz olmak üzere iki

tiptir.

Monoblok soğutma cihazları soğuk oda kurulum aşamasında tavan panelleri

konulmadan önce duvar paneline üstten geçirilerek monte edilir.

Split soğutma cihazları iç ve dış ünite olarak iki parçadan oluşur. İç ünite

buharlaştırıcı soğuk oda içerisine monte edilir. Dış ünite yoğuşturucu soğuk oda

dışına havalandırılması olan mekâna veya dış mekâna monte edilir. İki ünite

arasında bakır borulama ve iletişim kablolaması yapılır.

Makinenizi enerji beslemesi takılmadan önce şebeke voltajını ölçünüz,

topraklamanın yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. Soğutma cihazını ancak bu

değerler ürünün değerleriyle eşleşiyorsa kullanınız. Aksi taktirde makinenizin

parçaları hasar görebilir.

 

3

1.3. Düzenli Elektrik Voltajı

Elektrik voltajının düzenli bir şekilde ve sabit (220V veya 380 %5) olması

gerekir. Bu durumdan kaynaklanan bozukluklardan firmamız sorumlu değildir.

1.4 Yerleştirilme ve İlk Çalıştırma;

a. Soğuk odayı yerleştirileceği yerin uygun bir şekilde seçilmesi Soğuk odanın

çalışma performansını ve elektrik tüketimini doğrudan etkileyen bir faktördür.

Soğuk oda içerisine konulacak mal cinsine ve miktarına göre boyutlandırılır.

Soğutma cihazı soğutma kapasitesi, soğuk oda içerisine konulacak mal cinsi,

miktarı ve günlük yükleme kapasitesine cevap verecek şekilde seçilmelidir.

Soğuk Odanı kurulacağı yer ile split soğutma cihazı dış ünitesinin kurulacağı,

havalandırılmış mekan veya dış mekan arasındaki mesafe max. 25 metre

olmalıdır. Aksi takdirde soğutma cihazı soğutma performansı düşer.

Soğuk Odanın kurulacağı mekân muhakkak düz ve terazili bir zemine sahip

olmalıdır.

Mümkün olduğunca ısı üreten cihaz, araç ve gereçlerden uzakta

konumlandırınız.

Güneş ışınlarını doğrudan alan yerlere yerleştirmemeye özen gösteriniz.

b. İlk çalıştırmadan önce genel bir temizlik yapınız. Temizlik için sabunlu su

kullanabilirsiniz.

c. Cihazı tam anlamıyla kullanmaya başlamadan önce, içi boş vaziyette 24 saat

kadar çalıştırınız. Soğuk Oda istenilen sıcaklığa ulaştığında kullanıma hazırdır.

Ama yinede her zaman için dolabınıza bir anda yükleme yapmanız hem

soğutma cihazı kompresörünün yorulmasına hem de performansın düşüp

ömrünün kısalmasına neden olacaktır.

d. Soğuk Odanın bulunan dijital termometrenin sıcaklık düşüşüne ve artışına

verdiği cevap süresi, dolabının iç sıcaklığının değişimi ile aynı olmayabilir. Bu

yüzden gerçek sıcaklık değerlerini anlamak için bir süre beklemeniz gerekir.

e. Soğuk Oda içerisinde bulunan dijital termometrenin sıcaklık sensörü, dolabının

içinde üst bölgeye yakın yerleştirilmiştir. Soğuk Oda içindeki sıcaklık yer yer

farklılık gösterebilecektir, üst bölgelerdeki sıcaklıkla alt bölgelerdeki sıcaklık

farkı 1-2 dereceyi bulabilir. Bu yüzden daha serin durmasını istediğiniz ürünleri

buzdolabının alt kısmına koyabilirsiniz.

 

2. KULLANIM

Soğuk Oda ‘İlk Çalıştırma’ bölümünde belirtildiği gibi hazırladıktan sonra çalışmasının

devamını sağlamak için dijital kontrolü dışında bir müdahalede bulunmanız

gerekmemektedir.

2.1 Soğutma Cihazının Çalıştırılması;

Kontrol panelli üzerinde bulunan açma kapama anahtarını “ I “ veya

‘’ON’’konumuna getiriniz.

Açma kapama anahtarının yanında bulunan dijitalin sıcaklık set değerini

istenilen değere ayarlayınız.

2.2 Soğutma Cihazının Durdurulması;

Açma kapama anahtarını “0”veya’’OFF’’ konumuna getiriniz.

2.3 Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar;

En iyi performansı elde etmek için, soğuk oda içerisine sıcak yiyecekler

koymayınız.

Soğuk odanın günlük yükleme kapasitesinde çok, bir anda yiyecek içecek gibi

maddeleri aynı anda koyarak yükleme yapmayınız. Bu soğutma süresini

arttıracağı gibi kompresörün çok çalışıp yorulmasına dolayısıyla ömrünün

kısalmasına neden olacaktır ve elektrik tüketimi de artacaktır.

Kapıları açık bırakmayınız, sık sık açmaktan mümkün oldukça kaçınınız.

Soğutma cihazı performansını artırıp elektrik tüketiminin düşmesi için, belirli

periyotlarla (örneğin haftada 1 kez) soğutucu aksamında oluşmuş buzların

manuel eritme düğmesine basılarak eritilmesi veya soğutucunun ana

şalterinden kapatıp buzlar çözülünceye kadar beklemeniz gerekir.

3. BAKIM

3.1 Koruma;

Cihazı ilk kullanımdan önce sabunlu su ile temizleyiniz. Yüzeyi aşındıran temizlik

malzemeleri kullanmayınız. Cihazın dış temizliğini düzenli olarak yapınız. Makinenizin

motor grubu ve fanı, çevre havasındaki tozlardan olumsuz etkileneceği için çevre

temizliğine özen gösteriniz, tozlu ortamlarda makinenizi kullanmamaya özen

gösteriniz.

5

3.2 Bakım;

Bakım, yetkili teknik personellerce yapılmalıdır. Soğutucu grubu ve kondenser

lamelleri temizlenmelidir. Temizlik sıklığı çevre temizliğine bağlıdır.

3.2.1 Periyodik Bakım;

Bazı işlemleri uygulamadan önce, ana şalteri kapatıp cihazın enerjisini kesin. Cihaz

parçalarını gözle kontrol ediniz. Parça bileşenlerini periyodik olarak yılda en az bir

kere kontrol ediniz.

3.3. Temizlik

Temizliğe başlamadan önce cihazın enerjisini sigortasından kapatarak kesin..

Cihazı yumuşak cisimlerle (bez, sünger vs.) silerek temizliğini yapabilirsiniz.

Cihazın gövdesini elektrik aksamına dikkat ederek temizleyiniz.

Klorinli maddelerden sonra cihazı mutlaka temizleyiniz.

 

WhatsApp chat
WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı